Opóźniony samolot – kiedy przysługuje odszkodowanie

Według danych firmy AirHelp blisko 1100 lotów z polskich lotnisk w minionym roku zostało opóźnionych bądź odwołanych. Nie każdy z nas wie, że w takiej sytuacji mamy prawo do odszkodowania. Szacuje się, że w ubiegłym roku aż 124 000 pasażerów mogło ubiegać się o rekompensatę z tytułu opóźnienia lub odwołania lotu, ale tylko 1% z nich złożyło taki wniosek. A szkoda, bo rekompensata może sięgnąć nawet 600 euro!

Odszkodowania lotnicze za opóźnienie lotu

Kiedy można ubiegać się o odszkodowania od linii lotniczej

Przede wszystkim, by móc ubiegać się o rekompensatę za opóźniony lub odwołany lot i odmowę przyjęcia na pokład, Twój przewoźnik musi być zarejestrowany w Unii Europejskiej. Prawo do odszkodowania obowiązuje nawet jeśli lądujesz lub startujesz z terytorium poza UE.

Warto pamiętać, że odszkodowanie należy nam się również w sytuacji, gdy przewoźnik nie jest zarejestrowany w UE, ale lot rozpoczyna się w jednym z państw unijnych. Regulacje te dotyczą także Islandii, Norwegii i Szwajcarii. Pasażerowie mają prawo do wypłat w wysokości od 250 do 600 euro na osobę. Kwota ta jest uzależniona od długości i całkowitego opóźnienia lotu – mówi Maciej Stanek, Legal Team AirHelp.

W jakich dokładnie przypadkach możesz składać reklamację do linii lotniczych?

  • Opóźnienie lotu wynosi 3 godziny i więcej wskutek czynników zależnych od przewoźnika m.in. awaria samolotu
  • Odwołanie lotu z powodów zależnych od przewoźnika (np. awarii samolotu, choroby pilota i braku zastępstwa).  W tym wypadku linia ma obowiązek powiadomić wszystkich pasażerów minimum 14 dni przed planowanym terminem lub zaproponować alternatywny lot na podobnej trasie i z podobną liczbą przesiadek. Jeśli o odwołaniu lotu dowiesz się później, linia ma obowiązek zwrócić Ci koszty biletu w terminie 7 dni.
  • Odmowa wejścia na pokład (która nie jest związana z naszym złym zachowaniem i stanem zdrowia) W takiej sytuacji, linie lotnicze w pierwszej kolejności szukają osób, które dobrowolnie zrezygnują z lotu. Jeśli masz czas i chcesz dłużej pozostać na wywczasie, możesz zgłosić się na ochotnika. Przewoźnik powinien zaproponować pełny zwrot ceny biletu lub alternatywny rejs w innym terminie z pełną opieką (m.in. wyżywienie, nocleg, rozmowa telefoniczna, etc.). Jeśli jednak zostaniesz przymusowo zmuszony do oczekiwania na kolejny samolot, masz prawo do rekompensaty w wysokości od 250 do 600 euro oraz zwrotu pełnej ceny biletu

Pamiętaj, że w sytuacjach, w których linia lotnicza nie podaje powodu opóźnienia czy odwołania lotu również przysługuje Ci odszkodowanie. Taki wniosek możesz złożyć nawet do 3 lat od dnia rejsu.

odszkodowania lotnicze - infografika air help

Ile można faktycznie wyegzekwować rekompensaty od przewoźnika

Szacuje się, że tylko w 2016 r. linie lotnicze w Polsce powinny były wypłacić swoim klientom blisko 50  mln euro z tytułu odmowy wejścia na pokład, opóźnień czy odwołanych rejsów. Średnia wysokość należnych pasażerom rekompensat wynosi ok. 400 euro na osobę. Dlaczego więc tak mało osób korzysta ze swoich praw? Z danych AirHelp wynika, że ok. 68% wszystkich składanych wniosków o odszkodowania dotyczy rejsów opóźnionych, 30% odwołanych, a w 2% kiedy odmówiono wejścia na pokład.

Kiedy rekompensata za odwołany/opóźniony lot nam nie przysługuje

Gdy odwołanie lub opóźnienie lotu zależy od przyczyn niezależnych od przewoźnika, są nimi:

  • złe warunki pogodowe,
  • strajki pracowników,
  • niestabilna sytuacja polityczna w kraju lądowania.

Pomimo tego, że w powyższych sytuacjach nie otrzymasz rekompensaty, przewoźnik w dalszym ciągu jest zobligowany do zapewnienia opieki, wyżywienia, noclegu oraz zwrotu pełnej ceny biletu jeśli lot zostanie odwołany. Na jego barkach spoczywa też zapewnienie alternatywnego transportu, jeśli sam nie jest w stanie dotrzymać warunków umowy.

wnioski o odszkodowanie do linii lorniczych

Czy składanie podania o odszkodowanie jest skomplikowane?

Aby, ubiegać się o odszkodowanie należy uzupełnić wniosek z uzasadnieniem dlaczego występujesz o odszkodowanie i wysłać dokumenty do przewoźnika. W internecie znajdziesz pełno gotowych formularzy do ściągnięcia. Nie poddawaj się, jeśli linia lotnicza odrzuci Twój wniosek. Swoją skargę możesz przekierować do Komisji Ochrony Praw Pasażerów, która działa przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

Możesz tez skorzystać z pomocy firmy AirHelp, która  ma w tym doświadczenie i wie jak najlepiej uargumentować i przeprowadzić całą procedurę. Pasażer po wypełnieniu krótkiego i prostego formularza online od razu otrzymuje informację, czy przysługuje mu odszkodowanie. Jeśli wniosek jest zasadny, firma zajmie się uzyskaniem rekompensaty.

Więcej informacji na temat praw pasażerów dostępnych jest na stronie www.airhelp.com/pl/prawa-pasazerow.